Mozgásszervi Egészségnap Szolnokon

Rendezvényszervezés. Rendezvény.

Kinek mi jut erről eszébe? Nekünk – RECTE –, izgalom, várakozás, érdeklődés, tudásátadás.

Most is így kezdtünk hozzá, kiegészítve avval az „apropóval”, hogy október 12.-e, az Arthritis World Day, immáron már a XXIII.-ik. Mint ahogy a jelen soraimat olvasó kedves érdeklődő tisztában van vele, hogy hazánkban ezen a napon rendezték meg a helyhatósági választásokat, úgyhogy ezen esemény, finoman szólva is „keresztbe tett” nekünk, hogy megrendezzük – egyáltalán, hol rendezzük meg ennek tudatában – a hazai Arthritis Day-t.

De, sosem arról volt híres a RECTE, hogy valamit is feladott volna!

Október 19.-e, szombat. Ez az a nap!

Hosszas szervezkedés, egyeztetés után, véglegesítésre került a program, tematikus előadás-sorozat. Előadókkal, témákkal, időbeosztással és nem utolsósorban, CÉLKÖZÖNSÉGGEL.

A rendezvénynek helyet adó Szolnok VOKE – utólag még egyszer köszönjük! - földszinti termében került megrendezésre. Azért erre a teremre esett a választás, mert hát mégis csak mozgásszervi rendezvény ez!, valamint nagyon jól megközelíthető helyszín. A tömegközlekedési csomópont közepén helyezkedik el Szolnokon. Ideértve a MÁV Állomást, és a szolnoki összes buszjárat innen indul és érkezik.

Nyitásként az Egyesület titkára – Parragh Tamás – mutatta be a Szervezetünk megalakulásának okát, eddigi munkáját, előttünk álló feladatokat, kihívásokat.

Kitérve a kapcsolatok fontosságára, különféle kapcsolódási pontok létrehozásában országszerte, és ezeknek a pontoknak a működtetésének miértjére.

A rendezvény tematikus programsorozatát az Egyesület Ifjúsági Tagozatának – nevezetesen: Tóth Máté, Misik Róbert, Tanka Levente – három tagja nyitotta meg egyfajta bemutatóval, segítve ráhangolódni az érdeklődőknek az előttük álló nem egészen 4 órás előadás-sorozatra. Témáját tekintve, a laikusok számára egy speciális bemutató, hogy sorstársaink hogyan élik mindennapjaikat, a mozgásszervi, arthritises világunkban. Valamint azt az előadást, figyelemfelhívó tevékenységet promottálva, melyet a kisebb zenei fesztiválokon már évek óta igen nagy sikerrel végeznek. Itt és akkor is „hozták” a papírformát! A látogatók/érdeklődők egységesen felkapták a fejüket, a bemutatójukra. Egyrészt, elgondolkodtak a látottakon, másrészt átérezték amit ez a három fiatalember „átadott”.

Átadott, ez a legtisztább megfogalmazás, mert azt a érzést, tapasztalatot, figyelemfelhívást, társadalmi érzékenyítést csak evvel a szóval lehet legpontosabban meghatározni. Az Ifi Tagozat egy olyan Divízió a Szervezeten belül, amely a fiatalokat is bevonja a társadalmi felelősségvállalás érdekkörébe. Célja elsősorban, hogy olyan generációkat neveljen, amelyek felelősséget tudnak és akarnak is vállalni a különböző mozgásszervi megbetegedésben szenvedő embertársaik érdekeinek kiteljesítésében és képviseletében.

Az Ifik után következett RECTE ügyvezetőjének – Tóth Gábor - előadása, mindannyiunkat egyetemlegesen érintő témát választva, taglalva. Nevezetesen, a 2003. évi CXXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ezen belül pedig, az egyenlő bánásmód, diszkrimináció, esélyegyenlőség és érdekvédelem témákat „boncolgatta”.

Már az előadás alatt is döbbent csönd uralkodott a hallgatóság soraiban. Mint ahogy várható is volt, sokakban most tudatosult, az eddig csak felszínesen „kapargatott” meghatározások. Most kaptak kézzelfogható magyarázatot mi minden lehet egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség tartalom.

Egy kis szünet közbeiktatása után következett a szolnoki Arthritis Centrum gyógytornászának – Anelka Beatrix – előadása, aki egy igen átfogó, részletekbe menő bemutatóval ismertette a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedők, erősen igénybe vett fizikai aktivitásnak kitett szervezet, valamit a különféle rehabilitációs, egészségmegőrző technikákat. Külön kitérve a fizioterápia és a fizikoterápia közötti különbségek ismertetésében. Ideértve különféle eszközökkel történő bemutatását előadásának anyagában.

Utolsó előadóként köszönthettük Prof. Dr. habil. Kovács Attila Phd. Urat, a szolnoki Arthritis Centrum vezetőjét. Professzor Úr egy teljes „csomagot” adott át a hallgatóság számára. Laikusok számára tartott előadásában ismertetésre került a felismeréstől, az életmódoktól kezdve a legmodernebb kezelési módokig.

Mint ahogy előzetesen ezt meg is beszéltük a rendezvény szervezési szakaszában, laikusok számára szerveződött jelen egészségnapunk, Professzor Úr külön kitért a különféle arthritises érintettség felismerésére. Ezeknek a bemutatásában különféle fényképek segítségével ismertette, mit is jelent tulajdonképpen az az apró, de mégiscsak hatalmas különbség, hogy arthrózis – artritis.

Rendezvényünk zárásaként – mint minden rendezvényünkön – a hallgatóság, résztvevők és az előadók között kötetlen beszélgetés, egyfajta kérdezz – felelek alakult ki.

A rendezvény – mint már „hagyományossá váló” - jó hangulatban, kötetlen hangvételben zajlott. Mint részvevőként, érintettként, jó volt ott lenni, részese lenni.

Mert „Miért is érdemes tartozni valahová?”

Mert nem vagyunk egyedül!

 Legközelebbi rendezvényünkre várja a kedves érdeklődőket a RECTE!

De addig is, kövessék honlapunkat (www.celterapia.com), Social Media felületeinket (Facebook; LinkedIn; Twitter; Instagram), ahol tevékenységünkről tájékozódhatnak!

Ezen kívül olvassák el a Tájékozott beteg című weblapot, az „Ízületi gyulladásom van?” című összeállításunkat, melyet a www.tajekozottbeteg.eu oldalon találhatnak!

 

Szervezetünk az ActionCOACH Magyarország és Preiner Anna Mária üzleti coach támogatásával dolgozik céljai valóra váltásáért.

Powered by Warp Theme Framework